Kind, paard en natuur
Paard en natuur geven het kind tal van mogelijkheden:
Het contact bij het verzorgen van het paard doet de affectie groeien.
Het contact met paard, de natuur en het creatieve verbetert de voeling met het eigen lichaam en geeft kansen tot ontspanning.
In het om gaan met het paard word je uitgenodigd om leiding te nemen, richting te geven, in het 'nu' te zijn, aandachtig te zijn, geduld te hebben en door te zetten. De concentratietijd verhoogt.
Het kind leert rekening te houden met het paard als levend wezen. Het oefent empathie en het kijken naar de subtiele lichaamstaal van het paard. Het paard geeft het kind rust en je ziet dat er in sterke mate een beperking komt in (mogelijk) stereotiepe bewegingen.
Het paard reageert op de lichaamstaal en lichaamsenergie van het kind: hierdoor ontstaan kansen om zich bewust(er) te worden van eigen lichaam(taal).
Het zelf zoeken naar oplossingen en het nemen van initiatief wordt geprikkeld: door de reactie van het paard, door spelletjes naast of op het paard, door het uitvoeren van kleine opdrachtjes; en het zelfvertrouwen groeit.
De zelfstandigheid wordt geprikkeld doordat opdrachtjes (bv het opzadelen, halster aan doen) in kleine deelstapjes worden aangeboden. 
In de relatie en omgang met het paard kan het kind vanuit zichzelf dingen ontdekken en spontaan oefenen die het ook in contact met leeftijdsgenoten kan toepassen.